Ինքնաստուգում

1․ Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել լիցքերի միջև հեռավորությունը, որպեսզի նրանցից մեկի լիցքի մեծությունը 16 անգամ մեծացնելուց հետո նրանց փոխազդեցության ուժը մնա նույնը: 

Screenshot_9.png
Պատասխան՝ 4

2․ Նկարում պատկերված երեք կետային լիցքերից որո՞նք են իրար ձգում: 

Screenshot_2 (3).png
 • A և B
 • C և B
 • A և C

5․ Նկարում հոսանքի ո՞ր ազդեցությունն է պատկերված: 

08355b.gif
 • ջերմային
 • մագնիսական
 • քիմիական
 • կենսաբանական

6․ Ո՞ր մասնիկների շարժումով է պայմանավորված էլեկտրական հոսանքը պղնձե հաղորդալարում: 

RF_choke_coil.jpg_220x220.jpg
 • բացասական իոնների
 • դրական իոնների
 • էլեկտրոնների
 • նեյտրոններիվ

ՆԱԽԱԳԻԾ՝ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՐԵՒՈՒՅԹՆԵՐ։ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ: ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱ ԵՒ ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒժ։

Էլեկտրական հոսանքը քանակաես բնութագրող ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է հոսանքի ուժ։ Հոսանքի ուժը ցույց է տալիս հաղորդիչ լայնական հասույթով մեկ վարկյանի ընթացքում անցող լիցքի քանակը։ Եթե կամայական հավասար ժամանակներում հաղորդիչ լայնական հատույթով անցնում են լիցքի նույն քանակը, ապա այդպիսի հոսանքն անվանում են հաստատուն հոսանք։

Հաստատուն հոսանքի ուժը նշանակում են I  տառով:Հաստատուն հոսանքի ուժը դրական սկալյար մեծություն է, որը հավասար է հաղորդչի լայնական հատույթով հոսանքի ուղղությամբ t ժամանակում անցած q լիցքի հարաբերությանը այդ ժամանակին:

I=q/t,  Միավորների միջազգային համակարգում հոսանքի ուժի միավորը կոչվում է ամպեր(Ա), ի պատիվ ֆրանսիացի ֆիզիկոս Անդրե Ամպերի (1775-1836թ.):

Հոսանքի ուժի միջոցով , եթե այն հայտնի է, կարելի է որոշել t ժամանակում հաղորդիչով անցնող լիցքի մեծությունը. q=I⋅t։

Մեկ կուլոնն այն լիցքն է, որն անցնում է հաղորդչի լայնական հատույթով 1 վայրկյանում, երբ հոսանքի ուժը հաղորդչում  1Ա է:

Ֆիզիկա

 1. Մորթով շփված կաուչուկը էլեկտրականանում է
  1. դրական
  2. բացասական
 2. Եթե լիցքավորված մարմիը ձգվում է դեպի մետաքսով շփված ապակե ձողը, ապա այն լիցքավորված է
  1. դրական լիցքով
  2. բասասական լիցքով
 3. Պրոտոնի զանգվածը ․․․․ նեյրոնի զանգվածից ։
  1. մի քիչ փոքր է
  2. 1840անգամ մեծ է
  3. 1840 անգամ փոքր է
 4. Պրոտոնի զանգվածը ․․․․ էլեկտրոնի զանգվաածից։
  1. Մի քիչ փոքր է
  2. 1840 անգամ մեծ է
  3. 1840 անգամ փոքր է

ֆիզիկա

Նյուտոնի   առաջին  օրենքը 

 

մարինը  պահպանում է   իր  դադարի   կամ   ուղղագիծ  հավասարաչափ   շարժման  վիճակը,   եթե  նրա   վրա   այլ  մարմիններ   չեն   ազդում    կամ  դրանց   ազդեցությունները  հանակշռված   են։ 

Այս եզրակացությունը   հայտնի  է   իներցիաի   օրենք   անվանբ․  այն  ձյակերպել   է  Գալիլեյը  ավելի  քան  400  տարի  առաջ։  Հաշվի   առնելով  այս  օրենքի   կարևորությունը՝   Նյուտոնն   այն  ընդգրկել  է  մեխանիկայի   հիմքում   ընկած  երեք  օրենքների   շարքում ։Իներցիայի   օրենքը  հայտնի  է   որպես   Նյուտնի  առաջին   օրենք։

11

 

 

Ֆիզիկա

1.Որ շարժումն են անվանում ազատ անկում

ա     Ավելի  քան  2350 տարի  առաջ   Հին  Հունաստանի  մեծագույն  գիտնական  Արիստոտելը  <<ապացուցում>>էր, որ  ծանր  մարմինները  ընկնում  են  ավելի  արագ  քան  թեթևները։

Իրոք,  սովորական պայմաններում  տարբեր  մարմիններ  ընկնում  են  տարբեր  կերպ ։ Ծանր  գունդը  ընկնում է  արագ , իսկ  թղտի  թերթիկը՝  դանդաղ  և,  բացի  այդ  բարդ  հետագծով։

2.Գրել և բացատրել ազատ անկման բանաձևը

Մարմինների  անկումը  վակումում, միայն  Երկրի  ձգողության  ազդեցությամբ  կոչվում  է   ազատ  անկում։

ա

 

ֆիզկա

1.ինչ է մեխանիկական շարժումը      

Մինչև  20-րդ  դարի  առաջին  կեսը  մեխալիկան   ուսումնասիրվում  էր   որպես  միասնական  և  ամբողջական  գիտություն ։Սակայն  գիտատեխնիկական   առաջընթացը,   մասնաորապես՝  տարատեսակ   մեքենաներում  և  մեխանիզներում շարժուների   փոխանցման  մանրանասն   հյտազոտման  անհրաժեշտութեունը,  նոր   պահանջներ   դրեցին  մեխանիկայի   առաջ։Որոշվեց մարմինների   շարժումներին  վերաերող   հարցերն  առանձնացնել  որպես   մեխանիկայի   առանձին   բաժին։

2.մեխանիկայի որ բաժինն  են անվանում կինեմատիկա

Մեխանիկայի այն  բաժինը,  որն  ուսումնասիրում  է  մարմինների   շարժումները՝  առանց   դրանց  պատճառների   քննարկման,   կոչվում  է կինենատիկա։

 

 

Մարմնի կշիռը

Ձեռքից   բաց    թողած   յուրաքանչյուր    մարմին,   օրինակ,    գիրքը,,    մետաղե    գունդը,    և   այլն,    ծանրության    ուժի    ազդեցությամբ    ընկնում    է   ներքև:     Բացի    ծանրու־թյան   ուժից,   մարմնի   վրա   ազդում    է   մեկ   այլ    ուղղաձիգ     դեպի    վեր    ուղղված     ուժ:  Այդ   ուժը    հենարանի    առաձգականության     ուժն     է,    որն   առաջանում     է   մարմնի    ազդեցությամբ    հենարանի    դեֆորմացիայի      հետևանքով:

   Այն   ուժը,   որով   մարմինը   Երկրի  ձգողության    հետևանքով   ազդում   է  անշարժ  հորիզոնական  հենարանի   կամ    ուղղաձիգ    կախոցի    վրա,    կոչվում     է    մարմնի    կշիռ:

Կշիռը   սովորաբար   նշանակում   են   P  տառով:  Երկրի  նկատմամբ   անշարժ   մարմնի    կշիռը    հավասար    է    ծանրության    ուժին՝

P=mg:

 

ՈՒԺԱՉԱՓ

Ուժը    մարմնի     վրա   թողնում   է   երկակի    ազդեցություն.    ուժի   ազդեցությունը     մարմինը    փոխում    է    իր    արագությունը     կամ    դեֆորմացվում:  Փորձը   ցույց     է    տալիս,    որ   ինչքան    մեծ     է    մարմնի    վրա     ազդող     ուժը,    այնքան    մեծ    է    նրա    արագության   փոփոխությունը   կամ    դեֆորմացիայի     չափը:

Ահա     թե   ինչու     ուժը    չափելու     համար     ավելի    շատ     օգտվում     են     ուժաչափ  (դինամոմետր)    կոչվող    սարքից,    որի     աշխատանքի    հիմքում      Հուկի    օրենքն    է:

Պարզագույն    ուժաչափով   կարելի    է    չափել    միայն     ձգող    ուժերը,   սակայն    կան    ուժաչափներ,    որոնք   չափում   են    նաև   սեղմող    ուժեր:

Կենցաղում,    տեխնիկայում,    սպորտում    և    առօրյա   կյանքում    օգտագործում     են    տարբեր    ուժաչափներ :

Առաձգականության ուժ: Հուկի օրենքը

Մարմինները    փոխազդեցության    հետևանքով    փոխում    են    իրենց    արագությունները:

Արտաքին  ազդեցության      հետևանքով    մարմնի    ձևի    և    չափերի    փոփոխությունը    կոչվում     է    դեֆորմացիա:

Եթե    պողպատե    զսպանակը    սեղմենք    և   բաց    թողնենք,    ապա   այն     կվերականգնի    իր    նախկին    ձևն    ու    չափերը:    Իսկ     եթե    սեղմենք     պլաստիրինե     գունդը,    այն    չի    վերականգնի    իր      ձևը:

Եթե    արտաքին    ազդեցությունը     վերացնելուց  հետո   մարմինը     լրիվ    վերականգնուն    է    իր    նախկին     ձևն    ու    չափերը,    դեֆորմացիան     կոչվում    է    առաձգական,    հակառակ     դեպքում՝     պլաստիկ:

Պլաստիկ    դեֆորմացիայից    հետո   մարմինը     մասամբ     կամ      լրիվ     պահպանում     է    իր     ստացած     ձևը     և     փոփոխված     չափերը:

Ընդհանրացնելով    այս    փաստերը՝    անգլիացի      ֆիզիկոս     Ռոբերտ     Հուկը     ձևակերպեց     հետևյալ      օրենքը,   որը   հայտնի    է     որպես     Հուկի     օրենք:

Առաձգական    դեֆորմացիայի     ժամանակ    մարմնում   առաջացած      առաձգականութ־յան     ուժն    ուղիղ     համեմատական     է    դեֆորմացիայի     չափին:

Նշենք,    որ    F=kx   բանաձևով     որոշվում    է    առաձգականության    ուժի    մոդուլը,     իսկ   նրա    ուղղությունը      միշտ     հակառակ     է    ուղղված     մարմնի    դեֆորմացիայի    ուղղությանը: