Լույսի բեկման օրենքը

Եթե միջավայրը անհամասեռ է, ապա լույսը տարածվում է ոչ ուղղագիծ:Երկու  միջավայրերի բաժանման սահմանին լուսային ճառագայթի էներգիան կարող է մասամբ կլանվել, մասամբ անդրադառնալ, իսկ եթե երկրորդ միջավայրը թափանցիկ է, նաև մասամբ անցնել այդ միջավայր՝ փոխելով տարածման ուղղությունը:Լույսի ճառագայթի ուղղության փոփոխությունը մի միջավայրից մյուսին անցնելիս, կոչվում է լույսի բեկում:

98GXxY-iloveimg-cropped-iloveimg-cropped.gif

Ֆիզիկական երևույթներ

Բնության մեջ կատարվում են շատ փոփոխություններ։ Ինչպես՝ ամառը փոխվում է աշունով, ձյուն է գալիս, կայծակն է որոտում և այլն։ Բնության մեջ կատարվող փոփոխություններն անվանում են բնության երևույթներ։ Վաղ ժամանակներում մարդիկ մտածել են, որ իրենց կյանքը կախված է իրենց շրջապատող աշխարհից, և ձգտել են ավելի շատ բան իմանալ աշխարհի մասին։ Երբ մարդը ուսումնասիրել է բնության երևույթները և չի հասկացել դրանց կայացման պատճառը նրանց վերագրել է գերբնական ուժերին։ Բնության երևույթները բացատրել փորձել են շատ երկրներում՝ Չինաստանում, Հնդկաստանում, Հունաստանում և շատ այլ երկրներում։ Հին աշխարհի մածագույն մտածող Արիստոտելը գրել է «Ֆիզիկա» գիրքը (Ֆիզիկա բառն առաջացել է հունարեն «ֆյուզիս»` բնություն բառից), որտեղ նա հավաքել է այն ամենը ինչ մարդկանց հայտնի է եղել բնության երևույթների մասին։ Հետագայում մարդկանց զարգացման հետ ֆիզիկայից առաջացան առանձին գիտություններ` աստղագիտությունը, երկրաբանությունը, օդերևութաբանությունը, կենսաբանությունը և քիմիան։ Ֆիզիկան ուսումնասիրում է ջերմային, լուսային, ատոմային երևույթները, որոնք կոչվում են ֆիզիկական գիտություններ։

Էլեկրամագնիսական դաշտ: էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Ռադիո և հեռուստատեսություն: Ռադիոտեղորոշում:

Ընդհանրացնելով էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի մասին պատկերացումները, նրանց միջև եղած կապը բացահայտող փորձնական արդյունքները, Ջեյմս Մաքսվելը տվեց էլեկտրակամագնիսական մակածման օրենքի մաթեմատիկական նկարագիրը՝ ստեղծեց էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսությունը:

 maksvel.jpg
Մաքսվելը հասկացավ էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի էությունը:

Փոփոխական մագնիսական դաշտը առաջացնում է փոփոխական էլեկտրական դաշտ:

Նա նաև առաջ քաշեց մի վարկած.

Փոփոխվող էլեկտրական դաշտը, իր հերթին ստեղծում է փոփոխվող մագնիսական դաշտ:

Մագնիսական դաշտ

Մագնիսական դաշտ գոյություն ունի յուրաքանչյուր հաղորդչի շուրջ։ Մագնիսական դաշտը ներկայացվում է երկու բաղադրիչներով՝ ուղղությամբ և մագնիտուդով (կամ ուժով); որպես այդպիսին այն վեկտորական դաշտ է։ Մագնիսական դաշտ — ուժային դաշտ է որը ազդում է շարժվող էլեկտրական լիցքերի և մարմինների վրա, որոնք, անկախ իրենց շարժման վիճակից, ունեն մագնիսական մոմենտ։ Մագնիսական դաշտը կարող է առաջանալ լիցքավորված մասնիկների հոսքով կամ ատոմում էլեկտրոնների մագնիսական մոմենտով։ Բացի դրանից՝ այն առաջանում է ժամանակի ընթացքում էլեկտրական դաշտի փոփոխության առկայության դեպքում։ Մագնիսական դաշտի հիմնական ուժային բնութագիրը հանդիսանում է մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորը В

 1. Ի՞նչ է նշանակում «մագնիս» բառը:

Մագնիս  բառացիորեն՝  Մագնեսիայի  մագնիսացվածությամբ  օժտված,  այսնքն՝  մագնիսակա դաշտ ստեղծող մարմին,  որն  ընդունակ է ձգելու  երկաթը,  նիկելը  և այլն։

2.Ո՞րն է բնական մագնիսը:    Մ․ թ․ ա․  VI դարում արդեն  գիտեին երկաթե  իրերը  դեպի  իրեն  ձգող  հանքատեսակի  մասին,  որին  անվանում  էին  «չու- շի»,  այսինքն՝սիրող  քար։  Հետագայում  այն  անվանեցին  բնական  մագնիս   

Ինքնաստուգում

1․ Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել լիցքերի միջև հեռավորությունը, որպեսզի նրանցից մեկի լիցքի մեծությունը 16 անգամ մեծացնելուց հետո նրանց փոխազդեցության ուժը մնա նույնը: 

Screenshot_9.png
Պատասխան՝ 4

2․ Նկարում պատկերված երեք կետային լիցքերից որո՞նք են իրար ձգում: 

Screenshot_2 (3).png
 • A և B
 • C և B
 • A և C

5․ Նկարում հոսանքի ո՞ր ազդեցությունն է պատկերված: 

08355b.gif
 • ջերմային
 • մագնիսական
 • քիմիական
 • կենսաբանական

6․ Ո՞ր մասնիկների շարժումով է պայմանավորված էլեկտրական հոսանքը պղնձե հաղորդալարում: 

RF_choke_coil.jpg_220x220.jpg
 • բացասական իոնների
 • դրական իոնների
 • էլեկտրոնների
 • նեյտրոններիվ

ՆԱԽԱԳԻԾ՝ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՐԵՒՈՒՅԹՆԵՐ։ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ: ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱ ԵՒ ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒժ։

Էլեկտրական հոսանքը քանակաես բնութագրող ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է հոսանքի ուժ։ Հոսանքի ուժը ցույց է տալիս հաղորդիչ լայնական հասույթով մեկ վարկյանի ընթացքում անցող լիցքի քանակը։ Եթե կամայական հավասար ժամանակներում հաղորդիչ լայնական հատույթով անցնում են լիցքի նույն քանակը, ապա այդպիսի հոսանքն անվանում են հաստատուն հոսանք։

Հաստատուն հոսանքի ուժը նշանակում են I  տառով:Հաստատուն հոսանքի ուժը դրական սկալյար մեծություն է, որը հավասար է հաղորդչի լայնական հատույթով հոսանքի ուղղությամբ t ժամանակում անցած q լիցքի հարաբերությանը այդ ժամանակին:

I=q/t,  Միավորների միջազգային համակարգում հոսանքի ուժի միավորը կոչվում է ամպեր(Ա), ի պատիվ ֆրանսիացի ֆիզիկոս Անդրե Ամպերի (1775-1836թ.):

Հոսանքի ուժի միջոցով , եթե այն հայտնի է, կարելի է որոշել t ժամանակում հաղորդիչով անցնող լիցքի մեծությունը. q=I⋅t։

Մեկ կուլոնն այն լիցքն է, որն անցնում է հաղորդչի լայնական հատույթով 1 վայրկյանում, երբ հոսանքի ուժը հաղորդչում  1Ա է: